• පිටුව-banner2
  • පිටුව-bannner

ප්රධාන වෙලඳ

ලකුණ

අපේ වානේ පයිප්ප ලොව පුරා අලෙවි, අපි මේ වන විටත් බොහෝ රටවල පාරිභෝගිකයන් සමග සහයෝගීව වැඩ කර තිබේ ඇත. ප්රධාන වෙළඳ ඉන්දියාව, මැදපෙරදිග, ඇමරිකා එක්සත් ජනපදය, එක්සත් රාජධානිය, ඉතාලිය, රුසියාව, බ්රසීලය, ජපානය හා ඕස්ටේ්රලියාව වේ. අපගේ වානේ පයිප්ප ප්රවාහනය ක්රම සාගර ප්රවාහන, ගුවන් ප්රවාහන හා දුම්රිය ප්රවාහන වේ.